เงื่อนไขการใช้ Resource Server

       1. ไม่อนุญาติให้มีการเรียกใช้งาน cgi script จากโดเมนเนมอื่น นอกจากโดเมนเนมของท่าน  
       2. ไม่อนุญาตเว็บไซด์ใช้ทรัพยากรระบบมากกว่า 30% ของทรัพยากรระบบทั้งหมด (system resources) ติดต่อกันนาน 60 วินาที  
       3. ผู้ใช้บริการต้องไม่ทำการสั่งทำงาน script หรือ application ใดๆ ที่ส่งผลเสียต่อระบบและ ผู้ใช้บริการรายอื่น ถ้าทางเราตรวจสอบพบ จะสงวนสิทธิที่จะหยุดให้บริการทันที จนกว่าจะหยุดหรือยกเลิก script หรือ application ดังกล่าวแล้ว  
     
new

Web Hosting Promotion

  • Web Hosting 4 GB just only 1,800 baht with free domain for entire usedthailand hosting
  • Hosting The high quality website is needed. Consequently, the communication is not the obstacle for your value business. thailand best web hosting
  • Dedicated Server Dell R320 Xeon E5-2407 2.20GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI Ram 4GB HDD 1 TB only 6,300฿ 3900 ฿/monnew dedicated server
  • Domain Name Discount from 450 baht to 400 baht only, this price for entire usedthailand hosting
  • Host 200 MB Unlimited Data Trasnfer/User/FTP just only 900 baht / year
  • Windows Web Hosting 100 MB just only 1,080 baht / year
  • Web Design Package 4 pages just only 5,900 baht with free Web hosting, Domain Name, SEO and Web Promote Internet Marketing
  • E-Commerce Web Design Package only 15,000 baht with management products program and initial internet marketing. Next other year just only 1,xxx baht [only host & domain price].
  • Domain .in.th only 400 baht got 2 domain names
  • Find more packages for Thailand Web Hosting