Order | Support | About | Contact | HOTLINE : 082-263-8558, 086-308-3669

SSL Certificate

SSL Certificate

ปัจจุบันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าเว็บไซต์สำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่ง SSL Certificate เป็นเทคโนโลยีการเข้ารหัสข้อมูลที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานในการรับ-ส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลบัตรเครดิต หรือการทำธุรกรรมต่างๆ โดยเว็บไซต์ที่ใช้งาน SSL Certificate จะเป็นใบรับรองความปลอดภัย ซึ่งจะต้องเข้าผ่านเว็บไซต์ในรูปแบบ https เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

การให้บริการของ SSL Certificate

SSL 1 Year 2 Year
Positive SSL (ใช้ได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. ไม่รวม Sub Domain อื่นๆ) 1,000 950
Positive SSL + IP (ใช้ได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. ไม่รวม Sub Domain อื่นๆ) 4,600 4,550
Positive SSL Wildcard (ใช้ได้กับทุก Sub Domain (*.domain-name)) 4,500 4,275
Positive Extended Validation SSL (แสดงชื่อองค์กรบนแถบเขียวตรง Address Bar) 12,000 11,400
Positive SSL Multi-Domain (ใช้ได้ 3 Sub Domain) 2,000 1,900
Rapid SSL (ใช้ได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. ไม่รวม Sub Domain อื่นๆ) 1,000 950
Rapid SSL + IP (ใช้ได้ทั้งแบบมี www. และไม่มี www. ไม่รวม Sub Domain อื่นๆ) 4,600 4,550

SSL Certificate Level

โดยทั่วไปใบรับรอง SSL มีการตรวจสอบ 3 ระดับที่แตกต่างกัน การตรวจสอบโดเมน (DV) , การตรวจสอบองค์กร (OV), and และการตรวจสอบสูงสุด (EV) ความแตกต่างสำคัญระหว่างใบรับรองเหล่านี้คือข้อมูลผู้ออกใบรับรอง GlobalSign ยืนยันเพื่อออกใบรับรอง ข้อมูลที่แตกต่างกันจะปรากฏในใบรับรองและแถบเบราเซอร์ ตัวอย่างเช่น EV SSL เปลี่ยนแถบสถานะเบราว์เซอร์เป็นสีเขียวและแสดงข้อมูลองค์กรในแถบเบราว์เซอร์โดยตรง

Domain Validation (DV)

เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือในนามบุคคล และจะตรวจสอบเฉพาะข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois เท่านั้น Certificate ชนิดนี้ จะได้รับง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการแสดงผลบนจะขึ้นรูปกุญแจล็อคบน Browser
SSL
SSL

Organization Validation (OV)

เหมาะสำหรับเว็บไซต์องค์กร หรือเว็บอีคอมเมิร์ซ โดยจะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois และตรวจสอบองค์กรก่อนออก Certificate โดยระยะเวลาการออกใบรับรองภายใน 2-4 วัน การแสดงผลบน Web Browser จะขึ้นรูปกุญแจสีเขียวตรง Address Bar และมีชื่อองค์กรแสดงในรายละเอียดของ Certificate

Extended Validation (EV)

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการความน่าเชื่อถือขององค์กรสูง เช่น เว็บไซต์ทางด้านการเงิน หรือเว็บองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยจะตรวจสอบข้อมูลเจ้าของโดเมนบน Whois อย่างละเอียดและเข้มงวดก่อนออก Certificate โดยระยะเวลาการออกใบรับรองภายใน 7-15 วัน SSL Certificate ชนิดนี้ เป็นความปลอดภัยสูงสุดของ SSL การแสดงผลบน Web Browser จะขึ้นรูปกุญแจสีเขียวตรง Address Bar คลุมชื่อองค์กรแถบสีเขียว

What is SSL ?

SSL ย่อมาจาก Secure Sockets Layer เป็นการเข้ารหัสระหว่างต้นทาง(Server) กับ ปลายทาง(User) เพื่อป้องกันการขโมยข้อมูลจาก Hacker ซึ่ง Google มีนโบายให้ทุกเว็บไซต์ต้องติดตั้ง SSL เพื่อความปลอดภัย มิเช่นนั้นแล้ว Google จะขึ้นข้อความว่า เว็บไซต์ไม่ปลอดภัย หรือ Not Secure ซึ่งทำให้เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ

ข้อดีของการใช้งาน SSL Certificate

ในเรื่องของ Google Search Engine หรือ Google Adword ทาง Google จะให้ความสำคัญและคะแนน SEO ที่ดีกับเว็บไซต์ที่ใช้งาน SSL เป็นอย่างอันดับแรกก่อน ส่งผลให้การค้นหาข้อมูลเว็บไซต์ผ่านทาง Google ของคุณสามารถติดอันดับต้นๆ ได้อย่างง่ายดายกว่า ที่สำคัญการใช้งาน SSL ที่ผ่านมาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ IP เพื่อผูกกับ SSL โดยเฉพาะ แต่ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทำให้ลดต้นทุนในการใช้งาน SSL Certificate โดยทำงานผ่าน Server Name Indication (SNI) แต่ว่า SNI ก็มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกัน คือ จะไม่รองรับกับเว็บบราวเซอร์เก่าๆ (ถ้าใช้เว็บบราวเซอร์ที่ไม่รองรับ SNI เปิดเข้ามาในเว็บ จะมีข้อความขึ้นเตือนเหมือนว่าเว็บคุณไม่มี SSL Certificate แต่ก็จะยังเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อยู่)

How does SSL Work ?

  • เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ที่ได้รับการป้องกันด้วย SSL Certificate SSL Certificate นั้นจะสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย มีการเข้ารหัสด้วยเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมโดยอัตโนมัติ
  • เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไอคอนรูปกุญแจและคำนำหน้า HTTPS จะปรากฏในแถบเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชม เพื่อแสดงถึงการรักษาความปลอดภัย
  • ข้อมูลทั้งหมดที่ผ่านเข้าและออกจากเว็บไซต์ของคุณจะถูกเข้ารหัส 2048 บิตที่แฮกเกอร์ไม่สามารถเจาะเข้าไปได้