เงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้บริการ Hosting & Dedicated Server

  เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานโฮสติ้งของทางบริษัท ไอเดียล ครีเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า "ไอซีมายโฮส")  
       1. ทุกท่านที่ได้ลงทะเบียน เพื่อที่จะใช้บริการเช่าพื้นที่ของ IC-MyHost.com จะส่งผลทำให้ ต้องเข้าสู่เงื่อนไข และกฎระเบียบต่างๆ ที่ปรากฎใน "ข้อตกลงการใช้บริการ" นี้  
       2. ทาง "ไอซีมายโฮส" ไม่เปิดให้บริการโฮสติ้งกับเว็บในลักษณะต่อไป
- เว็บไซต์ที่เป็นการโจมตี สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และศาสนาทุกศาสนา หรือแม้กระทั่งเป็นการโจมตี และสร้างความวุ่นวาย เสื่อมเสีย ให้กับผู้อื่นโดยเจตนา
- เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาลามก อนาจาร หรือส่อแววไปในทางลามก
- เว็บไซต์ที่ให้บริการ bittorent , ดาวน์โหลด MP3 ไม่ว่าจะถูกกฏหมายหรือไม่ก็ตาม
- เว็บไซต์ที่ส่งอีเมลเป็นจำนวนมาก หรือเว็บไซต์ที่มีการส่ง "สแปมอีเมล" (การส่งอีเมลจำนวนมาก โดยผู้รับอีเมลไม่ยินยอมที่จะรับข้อความเหล่านี้) รวมถึงการส่งอีเมลใด ๆ ที่ริดรอนสิทธิ์ หรือข่มขู่ผู้อื่น
- เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะระบบ การเผยแพร่ไวรัส หรือการเผยแพร่ใด ๆ ที่เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมหรือสร้างความวุ่นวาย และความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นโดยทั่วไป
- เว็บไซต์ที่มีการใช้งานสคริปต์ที่รบกวนการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ ทั้งความสามารถในการประมวล และหน่วยความจำเป็นจำนวนมากผิดปกติ ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง หากทาง "โพลาร์" ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ใขจากผู้ใช้บริการ และหากยังฝ่าฝืนอยู่ทาง "โพลาร์" จะปิดเว็บไซต์ของท่านทันทีและไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น
- เว็บไซต์ ที่ให้บริการ download ไฟล์ผิดกฏหมาย เช่น ไฟล์โปรแกรมลิขสิทธิ์, ไฟล์นามสกุล .mp3 ลิขสิทธิ์ หรือ ไฟล์ใด ๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับ mp3 รวมทั้งนามสกุลไฟล์ที่พยายามหลบเลี่ยง แต่หากเจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้ทรงลิขสิทธิ์เอง สามารถให้ download ได้ในทุกกรณี รวมทั้ง Script ผิดกฏหมาย เช่น IRC Bot, Game Bot ,Chat Bot , Msn Bot , Proxy Server, Mail Bomb, และรวมถึง Scrip ที่ใช้ในการโจมตี Server ทีอื่น หรือเพื่อทำการทดสอบ Server
-ไม่อนุญาตให้ใช้บริการอีเมล์ ในการทำสิ่งต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณผู้ใช้อินเตอร์เน็ต หรือรุกล้ำสิทธิของผู้อื่น หรืออื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง รวมไปถึงการใช้อีเมล์ที่ส่งไปถึงคนจำนวนมาก โดยไม่ถูกต้อง ผ่านทางอีเมล์เซิฟเวอร์ ของ IC-MyHost.com ทั้งนี้ หากมีการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง IC-MyHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปิดบริการเช่าพื้นที่เซิฟเวอร์ และบริการอีเมล์ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับข้อร้องเรียน โดยจะไม่มีการคืนเงินที่ชำระมาล่วงหน้าใดๆ และลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
          1 ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
          2 ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ขโมยมา
          3 การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ
          4 ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่ลักลอบเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
          5 และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
     
- ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เซิฟเวอร์ หรืออีเมล์ ทำการโปรโมท ส่งเสริม หรือสนับสนุน สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ ในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือโดยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย เช่น
          1 การนำรูปภาพ หรือรูปวาด ร่างกายของคน ที่เปลือยกาย มาใช้เพื่อการโปรโมท หรือโฆษณา เพื่อจะขายสินค้า หรือบริการใดๆ
          2 ทุกอย่างที่เกี่ยวกับการลามก ของเด็ก หรือการแสดงอากัปกริยาของเด็กไปในทางเพศ ที่ไม่เหมาะสม
          3 ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่สะท้อนถึงเรื่องเพศ ความรุนแรง การกล่าวร้าย ผรุสวาท
          4 ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ที่สะท้อนถึงการดูหมิ่นผู้อื่น รูปภาพตัดต่อ หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
- ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เซิฟเวอร์ หรืออีเมล์ ทำการโปรโมท ส่งเสริม หรือสนับสนุน การแบ่งแยก กีดกัน หรือเกลียดความแตกต่างทาง เชื้อชาติ สีผิว เผ่าพันธุ์ ความเชื่อ หรือศาสนา และอื่นๆ

ในทำนองเดียวกันทั้งนี้ทาง IC-MyHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปและหากมีการรับข้อร้องเรียน หรือรายงานใดๆ จากผู้เสียหาย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทาง IC-MyHost.com ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปิดบริการเช่าพื้นที่เซิฟเวอร์ และบริการอีเมล์ ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับข้อร้องเรียน โดยจะไม่มีการคืนเงินที่ชำระมาล่วงหน้าใดๆ และลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 
       3. การนำเสนอเนื้อหาในเว็บไซท์ของผู้ใช้บริการ ถือเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ใช้บริการเอง ทางผู้ให้บริการเพียงแต่ให้บริการเนื้อที่ ในการจัดเก็บเท่านั้น เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าเท่านั้น ที่จะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ก็ตามในเว็บไซด์ของตนเอง รวมทั้งข้อความต่างๆ ทางจดหมายอิเลคโทนิคด้วย  
       4. ทาง "ไอซีมายโฮส" ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการ จัดแบ่งพื้นที่ย่อย หรือนำทรัพยากรของบริษัทออกจำหน่าย หรือให้บริการ กับเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนได้รับอนุญาตจาก "ไอซีมายโฮส" ก่อน  
       5. ทาง "ไอซีมายโฮส" ไจะมีระบบแจ้งเตือนการหมดอายุของโฮสติ้ง รวมถึงโดเมนที่จดทะเบียนไว้กับทางโพลาร์ โดยจะมีการแจ้ง 45 วัน 30 วัน 15 วัน ก่อนหมดอายุ หากทางเราไม่ได้รับการยืนยันการชำระค่าบริการหลังจากถึงกำหนดแล้ว ทางเราจะระงับการใช้งานของท่านจนกว่าจะได้รับการชำระค่าบริการ  
       6. กรณีที่ผู้ใช้บริการ ไม่ชำระเงินตามเงื่อนไข ตรงตามกำหนดของบริษัท บริษัท สามารถ ปิด accout ของผู้ใช้บริการไว้ชั่วคราวก่อน โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าลูกค้าจะชำระค่าบริการครบถ้วนแล้ว และในกรณีที่ ลูกค้าไม่ชำระเงินค่าบริการ เกินนานเกินกว่า 30 วัน บริษัทสามารถ ปิด และ ลบ ไฟล์ใน Server ทิ้งทั้งหมดได้ทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลและไฟล์ทั้งหมด ที่มีอยู่ใน account นั้น  
       7. ทาง "ไอซีมายโฮส" ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกขอดูเอกสารเพิ่มเติม หากพบข้อสงสัยในการร้องขอข้อมูลโฮสติ้ง/โดเมน ที่ไม่เป็นไปตามระบบที่เรากำหนดเอาไว้  
       8. หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ลงทะเบียนกับทางโพลาร์ไว้โดยไม่ผ่านระบบ control panel ทางโพลาร์มีความจำเป็นต้องเรียกขอเอกสาร เพื่อประเมินข้อมูลว่าท่านเป็นเจ้าของโฮสติ้งดังกล่าวจริง  
       9. หลังจากทางฝ่ายบัญชีตรวจสอบธุรกรรมเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฝ่ายเทคนิคจะส่งข้อมูลโฮสติ้งให้คุณทางอีเมล ตามอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น  
      10. ด้วยราคาและข้อจำกัดในบางประการทำให้เราจะไม่มีการ Backup ข้อมูลแต่อย่างใด ดังนั้นท่านจะต้องทำการ Backup ข้อมูลเอง โดยสำหรับ Linux Hosting ทางเรามี Control panel ที่ทำให้คุณ Backup เองได้ทั้งข้อมูลเว็บและ MySQL โดยใช้ PHPMyAdmin ซึ่งปกติแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับข้อมูลของท่าน แต่ทางเราต้องการแจ้งไว้เพื่อให้ท่านได้ Backup อยู่เสมอ  
      11. ข้อมูลของลูกค้าถือว่าเป็นความลับ ทางบริษัทไม่ขอทำธุรกรรมใด ๆ กับผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าของโดเมนที่แท้จริง ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และการขอรับ user และ password หรือรายละเอียดการใช้งาน หรือการทำธุรกรรมต่างจากเจ้าของโดเมน จะต้องกระทำโดยผ่านทางอีเมล์เท่านั้น และอีเมล์ที่ใช้จะต้องเป็นอีเมล์ ที่ใช้ในการติดต่อกับบริษัทครั้งแรกเท่านั้น  
      12. ผู้ใช้บริการไม่สามารถร้องขอให้ทาง "ไอซีมายโฮส" เปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ต่าง ๆ ซึ่งเป็นสากลและมาตราฐานของทางระบบโดยเด็ดขาด ยกเว้น Dedicated Server แต่หากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงและแก้ไข Config ไปแล้วเกิดปัญหาขึ้น ทาง บริษัท จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น  
      13. หากลูกค้าละเมิดข้อตกลงข้อใดข้อหนึ่ง และใช้ทรัพยากร ของ Server เกินกำหนด หรือทำให้ Server เกิดปัญหา บริษัทจะระงับยกเลิกการใช้งาน ของ account โดยทันที โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ จนกว่าเจ้าของ account จะดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และหากยังไม่ดำเนินการแก้ไข บริษัท สามารถปิด account ได้ อย่างถาวร โดยจะไม่คืนเงินและไฟล์ให้ เจ้าของ account นั้น ๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
      14. การกำหนดราคา การต่ออายุสัญญา การเพิ่มเนื้อที่ การเพิ่มปริมาณการรับส่งข้อมูล รายการส่งเสริมการขายและอื่นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง จะยึดถือตามหน้าเว็บไซท์ในปัจจุบันเป็นสำคัญ  
       15.ทางผู้ให้บริการจะดูแลระบบการทำงาน และระบบเครือข่ายของเรา ให้เป็นไปในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอ เรามีความเชื่อว่า ลูกค้าควรจะเข้าถึงเว็บของตนเอง ได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี การเข้าถึงนี้ ประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง ซื่งอาจจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา อาทิ วงจรเชื่อมต่อ ของผู้ให้บริการอินเตอร์เนท (ISP) ของท่าน อาจจะขัดข้องชั่วคราว หรือสัญญาณจากท่าน ไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เนท อาจจะผิดปกติ ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทีมให้บริการของเรา จะประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้สถานการณ์กลับเป็นปกติ โดยเร็วที่สุด  
      16.ผู้ใช้บริการจะไม่ดำเนินการฟ้องร้อง หรือดำเนินการอื่นใดที่ทำให้ผู้ให้บริการเสียหาย จากเหตุใด ๆ ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ให้บริการทั้งสิ้น  
      17.ผู้ให้บริการ ให้บริการโดยแนวทางที่ควรจะเป็นโดยทั่วไป และจะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหาย หรือความสูญเสียข้อมูลของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  
      18.สำหรับลูกค้า Dedicate Server เราไม่อนุญาตให้นำ Server ของเรา ไปให้บริการเวบไซต์ผิดกฎหมายใดๆ หรือตามรายละเอียดในข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4หากเราตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง เราขอสงวนสิทธิในการงดให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

    19. สำหรับลูกค้า Dedicate Server ที่ใช้บริการผู้ดูแลระบบของเรา ผู้ดูแลระบบจะทำหน้าที่เฉพาะการดูแล อัพเดท Patch ต่างๆ Upgrade Software พื้นฐาน จัดการระบบสำรองข้อมูล ระบบตรวจจับไวรัส อีเมล์ขยะ Update DNS Server Monitoring และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบเวบโฮสติ้งเท่านั้น เราไม่มีบริการติดตั้ง Software อื่นๆ หรือบริการ Support ลูกค้าโฮสติ้งของคุณ คุณจำเป็นต้องให้บริการ หรือจัดการต่างๆ ด้วยตัวคุณเอง

    20. สำหรับลูกค้า Dedicate Server หากคุณค้างชำระค่าบริการเกิน 15 วัน เราจะทำการหยุดให้บริการของคุณชั่วคราว โดยเราจะมีการแจ้งล่วงหน้า ทางอีเมล์ และทางโทรศัพท์ตามลำดับ ก่อนหยุดให้บริการ และหลังจากได้รับการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว เราจึงจะเปิดให้บริการคุณตามปกติ หากคุณค้างชำระค่าบริการเกินกว่า 1 เดือน คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยในอัตราเดือนละ 2% ในกรณีที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี้ คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ การระงับให้บริการ ไม่ทำให้คุณพ้นพันธะในการชำระค่าบริการแต่อย่างใด

    21. สำหรับลูกค้า Dedicate Server หากคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องในรูปแบบปกติ เราจะ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายของระบบ หรืออุปกรณ์ภายในเครื่องได้ ซึ่งหากมีความเสียหายเกิดขึ้น นอกเหนือจากข้อตกลงก่อนใช้บริการ คุณจำเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้น โดยคุณจำเป็นต้องมอบ root password ให้กับเราทันที

    22. สำหรับลูกค้า Dedicate Server หากคุณต้องการหยุดใช้บริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และเราขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลทั้งหมดทันที

    23. เรามีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบ หากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบ ที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัย ของระบบของเรา หรือลูกค้ารายอื่น โดยคุณต้องมอบ Root Password ให้ทันทีที่เราขอตรวจสอบ

 
      24. กฎระเบียบนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทางผู้ให้บริการจะแจ้งให้ทราบไว้ที่หน้าเว็บไซท์