เงื่อนไขเกี่ยวกับการดูแล การป้องกัน และ ความปลอดภัยของการใช้บริการ

 
 
       1. เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของลูกค้า ผู้ให้บริการจะเก็บรักษาข้อมูล และรหัสผ่าน สำหรับการแก้ไขข้อมูล ของลูกค้าไว้เป็นความลับ  
       2. หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือข้อมูลการจดทะเบียน ลูกค้าสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงเองได้ผ่านหน้า control panel ด้วย user และ password ที่ลูกค้าถือครองอยู่  
       3. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ไม่ว่ากรณีใดก็ตามทางบริษัทจะขอใช้หลักปฏิบัติในการยืนยันความเป็นเจ้าของ ดังนี้  
            3.1 การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย e-mail ลูกค้าสามารถใช้ e-mail ที่ระบุว่าเป็นเจ้าของโดเมน หรือ โฮสติ้งนั้นๆ ส่ง e-mail แจ้งความประสงค์เข้ามายัง Team Support  
            3.2 การยืนยันความเป็นเจ้าของด้วย การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ  
            3.3 กรณีที่การยืนยันความเป็นเจ้าของไม่ชัดเจน ทางบริษัทอาจมีการขอหลักฐานอืนประกอบเพิ่มเติม เพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ เป็นกรณีไป  
       4. ห้ามผู้ใช้บริการบุกรุกระบบคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ทั้งในเครือข่ายผู้ให้บริการ และเครือข่ายอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปใช้งาน ในทางกลับกันผู้ใช้บริการสัญญาว่าจะรักษาความลับของ Password ของตนเองเป็นอย่างดี ไม่ปล่อยปละละเลยให้บุคคลภายนอกบุกรุกเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง และปล่อยให้เครือข่ายภายในองค์กรของตนเองอยู่ในสภาพไม่มั่นคงปลอดภัยจากผู้บุกรุกทางอินเตอร์เน็ต  
       5. ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะเข้าตรวจสอบระบบหากมีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบที่อาจะเป็นผลกระทบกับความปลอดภัยของระบบของผู้ให้บริการหรือลูกค้ารายอื่น โดยผู้ใช้บริการต้องมอบ Password ให้ทันทีที่ผู้ให้บริการขอตรวจสอบ  
new

Web Hosting Promotion

 • Web Hosting 4 GB just only 1,800 baht with free domain for entire usedthailand hosting
 • Hosting The high quality website is needed. Consequently, the communication is not the obstacle for your value business. thailand best web hosting
 • Dedicated Server Dell R210 Intel(R) Xeon(R) X3430 Processor (2.4GHz, 8M Cache, Turbo) (4 Cores, 4 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,400฿ 2500 ฿/เดือน hot hit dedicated server
 • Dedicated Server Dell R310 Intel(R) Xeon(R) X3450 Processor (2.66GHz, 8M Cache, Turbo, HT) (4 Cores, 8 Threads) Ram 8GB HDD 500 GB เพียง 5,800฿ 3000 ฿/เดือน hot hit dedicated server
 • Domain Name Discount from 450 baht to 400 baht only, this price for entire usedthailand hosting
 • Host 200 MB Unlimited Data Trasnfer/User/FTP just only 900 baht / year
 • Windows Web Hosting 100 MB just only 1,080 baht / year
 • Web Design Package 4 pages just only 5,900 baht with free Web hosting, Domain Name, SEO and Web Promote Internet Marketing
 • E-Commerce Web Design Package only 15,000 baht with management products program and initial internet marketing. Next other year just only 1,xxx baht [only host & domain price].
 • Domain .in.th only 400 baht got 2 domain names
 • Find more packages for Thailand Web Hosting