รับสมัครงาน ตำแหน่ง web design, programmer และ ธุรการ


รับสมัครงาน ตำแหน่ง web design, programmer และ ธุรการ

ตำแหน่ง Programmer ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง Web Design ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง
ตำแหน่ง ธุรการ ประจำสาขาหาดใหญ่ 1 ตำแหน่ง

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (Transcript, ปริญญาบัตร)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
8. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
9. ประวัติส่วนตัว (Resume)

วิธีการรับสมัครงาน ส่งหลักฐานการสมัคร ประวัติส่วนตัว พร้อมเงินเดือนคาดหวัง และรูปถ่าย มาที่ suchada.r@ic-myhost.com
หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ หรือยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองที่บริษัท (สาขาหาดใหญ่) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 074-559-534 คุณสุขาดา
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ www.ic-myhost.com


Date : 03 November 2011


More
hosting 315 New TLDs (Top Level Domains)
hosting Merry Christmas and Happy New Year 2020
hosting What is DNS Flag Day?
hosting Merry Christmas & Happy New Year 2019
hosting New Line@ ID : @ic-myhost
hosting Line Group "C++ for Students"
hosting IC-MyHost ร่วมแสดงในงาน Digital Thailand Big Bang Regional 2018
hosting SSL Certificate Service
hosting New Cloud Hosting :: php 5.6, php 7.2, Tomcat 9
hosting Merry Christmas & Happy New Year 2018
hosting IC-MyHost donate server for Luangpratan
hosting Close for 26 Oct 2017
hosting CAT- IDC inform replacement UPS on board
hosting HOTLINE Dedicated : 088-264-4453
hosting 🎁 Merry Christmas & Happy New Year 2017
hosting 🎁 Merry Christmas & Happy New Year 2016
hosting PHP 5.5 is available on all Linux Shared hosting
hosting Gigabit Network
hosting Celebrating 12 years IC-MyHost
hosting IC-MyHost is now ready for responsive website
hosting Merry Christmas & Happy New Year 2015
hosting UPS repair & maintenance
hosting Line ID : ic-myhost
hosting Merry Christmas & Happy New Year
hosting New Service : VPS Server : Linux VPS and Windows VPS
hosting ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร
hosting Thanks for your business
hosting new Server for PHP 5.3
hosting Merry Christmas & Happy New Year 2013
hosting Radio Web Hosting for absolutely DJ
hosting New service! Alert expire date system by SMS
hosting Increasing ram for server
hosting Notification new phone number of HOTLINE
hosting การใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
hosting My Christmas and the coming New Year
hosting Renew in case of flooding
hosting Letter requesting the cooperation of the tobacco control law
hosting CAT- IDC inform maintenance plan electrical UPS system
hosting IC-MyHost : Merry Christmas and Happy New Year!
hosting THNic close for thai domain .th
hosting Help Hatyai Flood
hosting Help Hatyai Flood
hosting Promotion New Registration or Renew .th
hosting Merry Christ Mas & Happy New Year
hosting Alert about the impact of improving power system CAT-IDC
hosting IC-MyHost.com, this web site was verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand
hosting Register Thai Domain ภาษาไทย.com only 450 baht/year
hosting Merry Christmas & Happy New Year
hosting New payment channel by VISA, Master Card, American Express [Paypal]
hosting Easy way to earn money from your website
hosting Open Hatyai Branch
hosting Service for searching domain name in whois database