ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

ใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 (8) แห่งประมวลรัษฎากร

Please send your company Tax Identification Number for revise tax invoice as
นโยบายการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
For example [ Domain : Company : TIN]
ic-myhost.com
Ideal Creation Center Co., Ltd.
0105547069522Date : 13 September 2013