โดเมนภาษาไทย
(.com, .net เท่านั้น)
เช่น เว็บ-สำเร็จรูป

Code ในการ จดโดเมน
เช่น xn----8wf6cg2bbx0a6etd6cf0gg0g